Seminář a zkoušky na STV Kyu
Znamenáček Pavel, 5 Dan
10.06.2006
 
 
Fotografie z našeho dalšího semináře, pod vedením
Pavla Znamenáčka , 5. Dan
 
Hlavním cílem semináře, který byl rozdělen na dvě 2,5 hodinové tréninkové jednotky, bylo seznámení se se základními technikami karate.
 
Jelikož většina přítomných se s karatem seznamuje od loňského září, p. Znamenáček se více zaměřil na detailní vysvětlení některých základních pojmů a principů probíraných technik.
 
Již v průběhu semináře zazněly potěšující ocenění přístupu p. Znamenáčka k malým karatistům ze strany některých rodičů, kteří sami se zájmem sledovali probíranou látku.
 
Po skončení obou tréninků, proběhly na závěr semináře zkoušky na STV Kyu. Pro začínající karatisty to byly první zkoušky. Přes jejich očividnou počáteční nervozitu proběhlo všechno přesně podle zkušebního řádu a všem zkoušeným byl řádně udělen příslušný technický stupeň.
 
Po předání Osvědčení o udělení technického stupně a Certifikátu následovala druhá část - zkoušky na 7. - 2. Kyu. Zde byla náročnost zkušebního komisaře na provedení předváděných zkušebních řádů již o mnoho větší. Nutno podotknout, že ne všichni zkoušení prošli bez poskvrny. Spíše než připomínky se ale jednalo o radu ke zlepšení techniky a pochopení pohybu, ovšem ne v takovém rozsahu, aby byl žák od zkoušek vyřazen. A z úst takové osobnosti, jako je p. Znamenáček, se jistě všem jeho rady hluboce vryly do paměti a budou pro ně znamenat další motivaci v trénincích. I v této skupině zkoušky proběhly pro všechny žáky úspěšně.
 

Na závěr přišla rekapitulace a zhodnocení nejen samotných zkoušek, ale i celkový dojem z výkonu členů Karate Klubu Kyjov. Přístup, technickou úroveň, znalosti a předvedené výkony p. Znamenáček ohodnotil velmi kladně. Pro náš nový klub, který tímto završil svou první tréninkovou sezónu je to velká pocta.

 
 
 
Rozcvička a úvodní slovo o karate a etice chování v DOJO.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kata Heian Shodan
 
 
 
 
Kata Heian Shodan
 
 
 
 
Závěrečné fotografie s p. Znamenáčkem po zkouškách.
 
 
 
 
V průběhu semináře byla domluvena návštěva reportérů Televize Slovácko,
kteří zde natočili potřebný materiál pro svou reportáž.
 
Tato reportáž byla zařazena do pravidelného vysílání v
týdeníku Televize Slovácko.