Víkendový seminář karate a zkoušky s
Pavlem Znamenáčkem, 5. Dan
Kyjov, 10.-12.06.2011
 
 
Tradiční seminář karate pod vedením Pavla Znamenáčka, 5. Dan,
proběhl v Kyjově pod organizátorskou hlavičkou našeho klubu již po šesté.
 
 
 
Kvůli problémům s halou skláren se seminář uskutečnil v našich
tréninkových prostorách v tělocvičně ZŠ Dr. Joklíka v Kyjově.
 
Velikost prostoru pro cvičení byla limitujícím faktorem pro tréninkovou
skladbu celého semináře. I přes toto omezení se podařilo pro
jednotlivé tréninkové skupiny cíleně vybrat témata, které se ke
spokojenosti žáků probraly a procvičily.
 
Neděle byla opět vyhrazena pro zkoušky na 9.-1. Kyu.
 
Drtivá většina žáků zkoušky zvládla i když u některých byl jejich
předvedený výkon poznamenán stresem a o udělení vyššího
technického stupně se zkušební komisař p. Znamenáček rozhodoval až
po poradě s trenéry a s přihlédnutím i k chování a tréninkovému úsilí žáka.
 
Kyu
Počet přihlášených
Uděleno
Neuděleno
% úspěšnosti
9. Kyu
7
7
0
100 %
8. Kyu
19
17
2
89,5 %
7. Kyu
12
8
4
66 %
6. Kyu
10
9
1
90 %
5. Kyu
4
3
1
75 %
3. Kyu
6
6
0
100 %
2. Kyu
5
5
0
100 %
Celkem:
63
55
8
87,3 %
 
 
 
 
 
 
 
Pokud Vás karate zaujalo, nebo hledáte sportovní
náplň pro Vás, nebo Vaše děti,
můžete se přihlásit vždy v září, kdy probíhá nový nábor do
Karate Klubu Kyjov.
 
 
 
 
 
Kyjov, 16.06.2011, Fiala Petr