Víkendový seminář karate a zkoušky s
Pavlem Znamenáčkem, 5. Dan
Kyjov, 01.-03.06.2012
 
Po sedmé se stal Karate Klub Kyjov pořadatelem semináře karate a zkoušek
pod vedením Pavla Znamenáčka, 5. Dan.
 
V minulosti zaběhnutý program semináře prošel letos určitými
dílčími změnami, které tréninky oživily.
 
Největší změnou bylo kompletní zaměření všech tréninků skupiny A na techniky
určených pro sportovní zápas. Byly hlavně probrány útočné techniky, možnosti
jejich kombinace a pohyb při provádění a ukončení útočné akce.
 
U skupin B a C také došlo k menším obměnám tréninků i když model jako takový
zůstal zachován jako v předchozích letech. Jednalo se především o vysvětlení
základních principů karate a nácvik pohybů v základních technikách stylu Shotokan,
vysvětlení etikety v Dojo a chování žáků i mimo něj.
 
Nedělní dopoledne bylo opět vyhrazeno pro ty, kteří měli zájem a i odvahu
předstoupit před zkušebního komisaře s cílem zvýšit si svůj
dosavadní žákovský technický stupeň.
 
Po několika hodinách probíhajících zkoušek a napětí došlo k velké radosti
zkoušených, včetně přihlížejících rodičů. Všichni žáci si po ukončení
zkoušek s úlevou převzali od zkušebního komisaře Pavla Znamenáčka
certifikát, potvrzující jejich dosažený vyšší technický stupeň.
  
 
 
 
 
 
Kyjov, 13.06.2012, Fiala Petr