Seminář karate se zkouškami s
Pavlem Znamenáčkem, 6. Dan
Kyjov, 07.-09.06.2013
 
 
Tradiční seminář karate pod vedením Pavla Znamenáčka, 6. Dan proběhl
opět v našich tréninkových prostorách v tělocvičně ZŠ Dr. Joklíka v Kyjově.
 
Po dvou tréninkových dnech semináře nadešla
neděle a s ní i zkoušky na 9.-1. Kyu.
 
V samotné přípravě na zkoušky si většina žáků své techniky o dost zlepšila.
I přesto jde však dost znatelně poznat, kdo se tréninku věnuje
zodpovědně po celý rok a kdo začne cvičit až v samotné přípravě před
zkouškami. I proto bylo u některých zkoušených rozhodování jednoduché a
při udělování vyššího technického stupně p. Znamenáček neváhal.

 
U těch ostatních bylo jeho rozhodování o poznání těžší. Mnozí žáci si totiž
stále plně neuvědomují, že na vyšší stupeň je potřeba většího úsilí
nejen na společném tréninku v klubu, ale i samostatného tréninku a
studia jak literatury, tak i videa.
 
Proto přišla v několika případech opět na řadu i konzultace s trenérem,
týkající se převážně zjištění celoročního úsilí a chování zkoušeného na
trénincích od posledních zkoušek.
 
Nutno říct, že několik zkoušených vyšší technický stupeň nakonec
obdrželo s upozorněním, na nutnost výrazného zlepšení se při dalších
zkouškách, jinak nebudou na tyto zkoušky připuštěni. Dvěma zkoušeným
p. Znamenáček zkoušky odložil na podzimní termín a dal jim tak čas na opravu.
 
Při celkovém zhodnocení jak semináře, tak i závěrečných
zkoušek, byl p. Znamenáček opět spokojen.
 
Neopomněl však dodat, že trénink Karate-Do je běh na dlouhou trať a
leckterému mnohdy dojdou síly. Zpomalit, nebo se na chvíli zastavit,
nemusí být na škodu. Mnohdy člověk není spokojen se svým výkonem na
soutěži, nebo na tréninku. Ale to ho nesmí odradit. Jen vytrvalým
tréninkovým úsilím si najde svou cestu, po které půjde úspěšně dál.
 
Kyu
Počet přihlášených
Uděleno
Neuděleno
% úspěšnosti
9. Kyu
4
4
0
100 %
8. Kyu
10
10
0
100 %
7. Kyu
4
4
0
100 %
6. Kyu
7
5
2
71,4 %
5. Kyu
2
2
0
100 %
4. Kyu
6
6
0
100 %
3. Kyu
2
2
0
100 %
2. Kyu
4
4
0
100 %
1. Kyu
2
2
0
100 %
Celkem:
41
39
2
95,1 %
 
 
 
 
 
Kyjov, 16.06.2013, Fiala Petr