Série seminářů karate na kata řady Heian
Jakub Debrecenyi a Filip Saidl
Ostrava, leden - červen 2013
 
 
 
Od ledna do června 2013 probíhala v Ostravě série pěti seminářů karate stylu
Shotokan Ryu zaměřených na kata z řady Heian.
 
 
Tyto semináře byly pod vedením našich úspěšných reprezentantů a rozhodčích
Českého svazu karate Jakuba Debrecenyiho a Filipa Saidla.
 
Náplní každého dílu semináře nebyla jen výuka jedné kata z řady Heian.
Součástí byly i různé varianty a možnosti nácviku jednotlivých technik a jejich
kombinací užitých v kata. Kromě této probírané technické části semináře byly
procvičeny ukázkové formy rozcviček, strečinků a posilování.
 
Jednotlivé díly semináře byly jedinečné v tom, že se probraná látka v dalších
dílech neopakovala, ale plynule na sebe navazovala. Jakub s Filipem se
pečlivě na danou kata pokaždé připravili tak, aby poskytli co nejvíce
důležitých informací pro další rozvoj všech účastníků.
 
Velkým přínosem byla i možnost diskuze s oběma trenéry, týkající se
například systému jejích vlastních tréninků, vystupování na soutěži,
pohledu z pozice rozhodčího na závodníka apod.
 
Oběma aktérům děkujeme a jsme rádi, že jsme se mohli celé
této zajímavé a poučné série seminářů zúčastnit.
 
 
Foto: Pavla Ulmanová.
staženo z http://ulmis.rajce.idnes.cz/
 
 
Kyjov, 20.06.2011, Fiala Petr