Série pěti seminářů kata
s Tomášem Dvořákem, 4. Dan
Kyjov, 14.09.2013 - 01.02.2014
 
 
V letošní sezóně jsme pro naše žáky uspořádali sérii pěti seminářů
zaměřenou výhradně na vrcholné (mistrovské) kata stylu
Shotokan - Jion, Enpi, Kanku Dai a Bassai Dai.
 
Všechny semináře byly pod instruktorským vedením p. Tomáše Dvořáka,
nositele technického stupně 4. Dan.
 
Tréninkové schéma každého semináře bylo stejné. Dopolední blok
složený ze dvou kratších tréninkových jednotek s malou přestávkou mezi
nimi a po polední přestávce pak o něco delší jeden odpolední trénink.
 

V první dopoledním tréninku byly ve větší míře probrány a podrobněji
vysvětleny některé všeobecné základní principy technik školy
Shotokan v návaznosti na probíranou kata. Tohoto tréninku se pravidelně
účastnili někteří žáci s nižším technickým stupněm, nebo dokonce i žáci
ze zářijového náboru, pro které byly tyto zkušenosti velmi poučné.
Tomáš Dvořák velmi vhodně navázal, doplnil a i rozšířil informace, které
jsme získali v loňské sezóně na seminářích kata řady Heian v Ostravě
s Jakubem Debrecenyim a Filipem Saidlem a i na našich tradičních
seminářích s Pavlem Znamenáčkem.

 
Druhý dopolední a celý odpolední trénink byl pak vyhrazen pouze
pro žáky s určitou znalostí probírané mistrovské kata a převážně
s vyšším technickým stupněm.
 
Byli bychom rádi, kdyby tato spolupráce s p. Dvořákem v oblasti
kata pokračovala i v budoucnu. Předběžně byla domluvena možnost
uspořádání několika dalších seminářů po letních prázdninách
v sezoně 2014-2015.
  
 
 
 
 
 
Kyjov, 01.02.2014, Fiala Petr