KYJOVSKÝ DĚTSKÝ SPORTOVNÍ KOKTEJL 2014
Kyjov, 05.09.2014
 
 
První ročník největší společné akce kyjovských sportovních klubů a
organizací proběhl na začátku školního roku.
 
 
Akci uspořádalo 13 sportovních klubů, kteří se prezentovali se svými
výsledky i činností. Zájemci o sportování se tak mohli lépe zorientovat
v možnostech kyjovského sportu, vyzkoušet si jednotlivé sporty a
přímo na místě se informavat o možnosti trénování. I díky příznivému
počasí, které vyšlo naprosto dokonale, se na akci přišlo podívat
více jak 1.500 dětí a mládeže.
 
Celá akce probíhala mezi 9 - 16 hod. Po zahájení přicházely hlavně
děti z kyjovských mateřských školek. Mezi 10-14 hod pak přišli učitelé se
svými třídami z ostatních škol. Od 14-16 hod. začali přicházet také
rodiče se svými dětmi a to nejen z Kyjova, ale i z jeho okolí.
 
Děkujeme všem návštěvníkům za projevený zájem o naše stanoviště a
obsluze stanoviště Karate Klubu Kyjov za ochotu a snahu
vysvětlit a ukázat některé věci z karate.
 
Velké poděkování patří také manželům Lužovým, p. Součkovi a
Mirovi Kovářovi za zapůjčení slunečníku a PC monitorů, jakožto i dalším,
kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu akce.
 
 
 
Kyjov, 06.09.2014, Fiala Petr