Ogawa Takeji, 9. Dan
Shihan Takeji Ogawa (9. dan) je bývalým dlouholetým národním
trenérem Rakouska. Nyní působí jako mezinárodní instruktor karate v
řadě zemí (např. Itálie, Německo, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko aj.).
V posledních letech také navštěvuje ze studijních důvodů Okinawu.
 

Shihan Ogawa, ačkoliv je instruktorem Goju-Ryu, je pravidelně zván
jako instruktor na semináře jiných škol karate (např. Shotokan-Ryu).

 
Semináře nevede striktně ve stylu Goju-Ryu, takže představitelům jiných
stylů nebo škol karate nečiní účast na jeho cvičeních žádné potíže.
 
Shihan Ogawa, ačkoliv je přívržencem Goju-Ryu, nezdůrazňuje styl nebo
školu karate, ale samotné karate. Právě díky tomu, že nenutí jiné
osoby přestoupit na svoji víru, si u mnohých stoupenců jiných
stylů či škol karate, nebo i jiných druhů bojového
umění (např. taichichuan), získal trvalé sympatie.
 

Největší hodnota seminářů Shihana Ogawy spočívá především v možnosti
porovnání sportovní zápasové techniky s praktickou bojovou technikou.
Ačkoliv se tyto dva způsoby techniky liší ve způsobu provedení i použité
taktiky, je nesporně žádoucí, aby mezi sportovní technikou a
bojovu technikou byl přirozený i logický vztah.

 

Sportovně soutěžní praxe je pro budoucí cvičební vývoj vážného zájemce o
karate jistě nesporně žádoucí. Sportovní technika však z důvodů svého
účelu podstoupila určité nutné modifikace. Jestliže nejsou sportovci
příliš vlastní původní zdroje těchto modifikací, tj. bojová technika nebo i
její principiální podstata (Taikyoku), činí aplikace sportovní techniky
cvičencům různé problémy. Mimo pozdější zdravotní potíže,
jde zejména o blokování zápasového výkonu při soutěžích, o
ztrátu sebekontroly nebo o selhání v praxi.

 

Sportovci se často nutí k provádění modifikované sportovní techniky,
ačkoliv jejich snaha dokonce působí i proti jejich přirozeným
fyzickým i duševním schopnostem. Nebývají schopni těchto
schopností nebo dokonce i daných fyzikálních zákonitostí a
anatomických dispozic, využívat. Většina trenérů i jejich cvičenců si
však s takovým problémy hlavu neláme a pokud cvičí, chtějí
"prorazit zeď hlavou" po svém, tj. takovým způsobem, který si
často osvojili spíše z nedostatku jiných možností.

 

Dalším důvodem, proč by měli cvičenci hledat výše uvedený vztah,
je pokračování vlastního cvičení po skončení sportovně soutěžní kariéry.
V tomto období většina sportovců s aktivní tréninkovou činností končí.
Zejména protože k pokračování svého cvičení nevytvořila potřebné
předpoklady. Těmito předpoklady jsou nepodmíněná motivace k
vlastnímu cvičení (bez ohledu zevní úspěch, partnera apod.) a
objevené možnosti dalšího cvičebního růstu. Tyto další možnosti
jsou obrovské, ale také velmi zajímavé. Shihan Takeji Ogawa je
živým příkladem toho, že se sportovním tréninkem karate nekončí...

 
Převzato ze stránek České Komise Bojových Umění.
 
 
Kyjov, 07.05.2007
 
 
Fotogalerie ze semináře p. Ogawy: