Zpráva o činnosti Karate Klubu Kyjov
Tréninkový rok 2005- 2006
 
 
Karate Klub Kyjov byl v roce 2005 zaregistrován pod č.j. VS/1-1/61964/05-R u Ministerstva vnitra České republiky, jako občanské sdružení s přiděleným IČO 27009343.
 
Na organizačním a trenérském vedení klubu a se podílel Fiala Petr, 1. Kyu, Dostál Miroslav, 1. Kyu a Blechová Petra, 2. Kyu.
 
Klub si v tréninkovém roce 2005 - 2006 dal za úkol orientovat se převážně na práci s novými členy žákovských a dorosteneckých věkových kategorií.
 
V tomto duchu také proběhl 12. září 2005 první nábor nových členů, který se snažil oslovit uvedené věkové kategorie.
 
Cílem tréninků v roce 2005 - 2006 bylo seznámit nové členy se základními technikami karate stylu Shotokan a přiblížit jim základy sportovního zápasu. Celý klub pak připravit na zkoušky ke zvýšení si technického stupně. Jako doplňková aktivita na trénincích pro všechny členy bylo cílem zvládnutí základních sebeobranných akcí včetně pádových technik, zvýšení fyzické kondice, obratnosti a koncentrace.
 
V březnu a dubnu 2006 proběhly tři tréninkové semináře pod vedením J. Jordána, 1. Dan, které byly zaměřeny na základy kumite. (reportáž TV Slovácko)
 
Na konci prvního roku tréninků byl uspořádán další seminář karate pod vedením
P. Znamenáčka, 5. Dan. Součástí tohoto semináře byly zkoušky zájemců o zvýšení si svého technického stupně. (reportáž TV Slovácko)
 
V rámci akce "Prázdniny jsou za dveřmi" jsme měli možnost poprvé představit náš klub veřejnosti formou ukázek cvičení.
 
V srpnu 2006 se část členů klubu zúčastnila Karate Campu v areálu SOU lesnické a rybářské ve Bzenci-Přívozu, pořádaného hodoníským klubem Šin-mu. Na tomto soustředění byla nastíněna další spolupráce s tímto klubem a také předběžně domluvena spolupráce s MUDr. M. Čulenem, 7. Dan o uspořádání víkendového semináře v Kyjově pod jeho vedením.
 
Veřejnost se o činnosti klubu mohla dozvědět prostřednictvím vysílání dvou reportáží kabelové TV Slovácko (13.04.2006, 15.06.2006), v Kyjovských novinách (květen 2006, červenec-srpen 2006), veřejnou ukázkou cvičení a na internetových stránkách klubu.