Tréninkové dny Karate Klubu Kyjov
 
Tréninky klubu jsou po dobu trvání školního roku (září - červen)
a jsou částečně podřízeny organizaci školního roku
Základní školy Dr. Joklíka v Kyjově,
v jejíchž tělocvičně probíhají.
 
K tělocvičně se dostanete průchodem přes branku venkovního sportovního
areálu z levé strany budovy směrem od hlavního vstupu do školy.
 
Zde je mapa tělocvičny: 
 Najdete nás na mapy.cz
 
Branka se otevírá cca 15 min. před prvním tréninkem a
je otevřena po celou dobu trvání našich tréninků.
 
Časový rozvrh tréninků jednotlivých skupin
 
 
Skupina B
Skupina A
Úterý
16:00 - 17:00
16:00 - 18:00
18:00 - 19:30
Čtvrtek
16:00 - 17:00
16:00 - 18:00
18:00 - 19:30
 
 
 
 
Členský poplatek
 
 
Výše členského poplatku pro tréninkovou sezónu
září 2017 - červen 2018 je stanovena 2.300,- Kč za osobu.

V této ceně je již započítána úhrada známky
Českého svazu karate pro rok 2018 v hodnotě 300,- Kč.

Členský poplatek je nutné uhradit
jednorázově nejpozději:

- nábor karate do 05.10.2017
 - stávající členové klubu do 31.10.2017 

Úhradu prosím proveďte ve stanoveného termínu
převodem na účet klubu, nebo v hotovosti na tréninku.
 

Údaje pro úhradu členského poplatku
převodem na účet klubu:

Banka: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2600230757 / 2010
   
Možnosti identifikace platby:
1. Variabilní symbol: rodné číslo člena klubu
2. Zpráva pro příjemce: jméno člena klubu
 
Datum úhrady členského poplatku si můžete zkontrolovat
v orientační evidenci docházky - zde
 
U hotovostní platby je potvrzení vydáno na požádání.
 
V případě vlastního odhlášení nebo vyloučení člena
z Karate Klubu Kyjov, z.s. je členský poplatek nevratný.
 
 
 
 
 
 
 
Kyjov, 14.09.2017, Fiala Petr