Tréninkové dny Karate Klubu Kyjov
 
Tréninky klubu jsou po dobu trvání školního roku (září - červen)
a jsou částečně podřízeny organizaci školního roku
Základní školy Dr. Joklíka v Kyjově,
v jejíchž tělocvičně probíhají.
 
K tělocvičně se dostanete průchodem přes branku venkovního sportovního
areálu z levé strany budovy směrem od hlavního vstupu do školy.
 
Zde je mapa tělocvičny: 
 Najdete nás na mapy.cz
 
Branka se otevírá cca 15 min. před prvním tréninkem a
je otevřena po celou dobu trvání našich tréninků.
 
Časový rozvrh tréninků jednotlivých skupin
 
Skupina A
úterý
16:00 - 17:30
17:30 - 19:30
čtvrtek
16:00 - 17:30
17:30 - 19:30
 
 
 
 
Členský příspěvek
 
 
Výše členského příspěvku pro tréninkovou sezónu
září 2023 - červen 2024 je stanovena 4.000,- Kč za osobu.

V této ceně je již započítána úhrada členských známek
Českého svazu karate z.s. a Českého svazu FSKA z.s.
pro rok 2024 v celkové hodnotě 500,- Kč.

Členský příspěvek je nutné uhradit:
- pro začátečníky spolu s podáním přihlášky do klubu 
- pro stávající členy nejpozději do 30. 09. 2022

Úhradu prosím proveďte do stanoveného termínu
převodem na účet klubu, nebo v hotovosti na tréninku.
 

Údaje pro úhradu členského příspěvku
převodem na účet klubu:

Banka: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2600230757 / 2010
   
Identifikace platby:
Zpráva pro příjemce: jméno člena klubu
 
Datum úhrady členského příspěvku si můžete zkontrolovat
v orientační evidenci docházky - zde
 
U hotovostní platby je potvrzení vydáno na dalším tréninku.
 
V případě potřeby faktury pro zaměstnavatele
nebo pojišťovnu kontaktujte nejprve trenéra, který
zajistí vystavení faktury podle které následně
provedete platbu členského příspěvku.
 
Členský příspěvek slouží na úhradu nákladů souvisejících
s činností Karate Klubu Kyjov, z.s. a nesouvisí s počtem
absolvovaných tréninků. V případě vlastního odhlášení,
vyloučení člena z Karate Klubu Kyjov, z.s. nebo omezení
tréninků nařízením vlády ČR či jinými úředními orgány
je členský příspěvek nevratný a plátce bere tuto
skutečnost na vědomí.
 
 
 
 
 
 
 
Kyjov, 12.07.2023, Fiala Petr