Zahájení tréninků skupin B a A
v sezóně 2018 - 2019
 

Z důvodu opravy povrchu tělocvičny a nedodržení termínu ukončení
zpracovatelskou firmou jsme nuceni posunout začátek tréninků sezóny

na úterý 18. září 2018

 
 
Rozdělení do tréninkových skupin a úhrady členských příspěvků
najdete zde v Evidenci docházky
 
 
V září 2018 budou tréninky skupin B a A probíhat následovně:
 
 
Skupina B
Skupina A
úterý
17:00 - 18:00
18:00 - 19:30
čtvrtek
17:00 - 18:00
18:00 - 19:30
 
 
Od října 2018 budou tréninky v obvyklých časech.