Úprava rozvrhu tréninků:
Sportovec okresu Hodonín za rok 2017
a jarní prázdniny 2018
 
Z důvodu účasti spojenou s ukázkami karate na slavnostním vyhlášení
Sportovce okresu Hodonín za rok 2017 a Jarními prázdninami 2018
dochází k úpravě tréninkového rozvrhu
 
 
skupina C
skupina B
skupina A
úterý 13.02.2018
ZMĚNA !!!
zrušeno pro nemoc
ZMĚNA !!!
zrušeno pro nemoc
ZMĚNA !!!
zrušeno pro nemoc
čtvrtek 15.02.2008
Zrušeno
Zrušeno
Zrušeno
 
Následně další tréninky jednotlivých skupin probíhají již v obvyklých časech