Výuka sebeobrany s využitím znalostí karate
 

Sebeobrana jako taková, je výběr možných nejúčinějších bojových technik pro daného člověka a situaci.

 
Použití účinné sebeobranné techniky a její provedení se odvíjí od mnoha okolností - typ útočníka, jejich počet, místo a povrch, oblečení, světelné podmínky, zbraně, stres, atd. Je velmi nepravděpodobné, že bude mít každá technika stejnou účinnost, bude-li provedena například 90 kg mužem, nebo 55 kg ženou. V sebeobraně je důležité, aby výsledný efekt o obou byl stejný. Odvrácení nebezpečí a zabránění pokračování útoku.
 
Z tohoto je patrné, že se trénink sebeobrany v mnohém podobá tréninku jakéhokoliv bojového umění, nebo bojového sportu. Není tedy možné, naučit se kompletní sebeobranu v týdením kurzu, ačkoliv dobré zvládnutí několika jednoduchých a přesto velmi účinných technik není vyloučeno. Otázkou však zůstává jejich použití při skutečném napadení, kdy se oběť mnohdy dostává do šoku a není schopna na nic reagovat. Proto je důležitým prvkem nejen samotného tréninku sebeobrany, ale prakticky jakéhokoliv bojového umění, neustálé opakování a zkoušení, až se technika zautomatizuje a není k jejímu vykonání potřeba přemýšlet. Tělo automaticky provede obrannou techniku jako reakci na určitý podnět, situaci.
  
Znalostí nejen samotných technik karate, ale i způsobem myšlení při jejich možných variantách užití, výrazně usnadňuje výuku sebeobrany.