Výuka sportovního karate
 

Původní účel karate, účinného bojového umění, byl odvrátit hrozící nebezpečí bez použití předmětů - zbraní. Jako zbraň zde bylo používáno tělo člověka. Za tímto účelem byl veden speciální trénink, kde se postupně tělo žáka měnilo na tyto zbraně. Jednak otužováním a zpevňováním různých částí těla, ale i změnou myšlení, která byla nutná k vedení takovéhoto způsobu boje.

 
Jelikož je člověk hravý a soutěživý, napadlo ho také, vyzkoušet své dovednosti, získané tímto tréninkem. Bohužel, takováto setkání nedopadla zrovna dobře. Proto byla ustanovena určitá pravidla při zápase, která měla zabránit zbytečným zraněním, nebo dokonce smrti.
 
Pravidla sportovního zápasu v karate jsou v určitém směru pro všechny styly stejná. Můžou se ovšem lišit podle jednotlivého svazu, nebo školy, jako je například bodování jednotlivých technik, používání ochranných pomůcek apod.
 
Z toho plyne, že široká škála a účinnost technik karate je ve sportovní karate dost zredukována a omezena. Nicméně, zápas dle sportovních pravidel má v tréninku své místo a je prakticky jedinou možností, jak vyzkoušet nabyté znalosti a dovednosti v simulaci boje se soupeřem.