Co je to Aiki-Do?
 
Aikido je jedním z nejmladších japonských bojových umění, ač jeho historické kořeny jsou velmi starého data.
 
Termín aikidó je tvořen třemi znaly. "Ai" znamená harmonii, jednotu, souhlas, "Ki" znamená vesmír, přírodu, energii a "Dó" značí cestu, dráhu nebo způsob života. Volně přeloženo aikido znamená způsob života prostřednictvím harmonie s přírodou. Jsou však možné i užší výklady ve smyslu "cesta harmonie s protivníkem", případně "metoda nebo cesta (dó) pro koordinaci nebo harmonii (ai) mentální energie nebo ducha (ki).
 
Aikido je do jisté míry syntézou tradičních japonských umění budó (cesta rytíře, válečníka) a je považováno za systém sebeobrany proti neozbrojenému a ozbrojrnému útočníkovi. Je však také kodifikovaným systémem "řeči těla", obsahující morální, filozofické a výchovné návody a současně ucelenou metodu rozvoje tělesných a duševních sil a jejich regeneraci.
 
Na základě duševních, filozofických a výchovných přístupů je aikido přijímáno vzláště těmi lidmi, kteří odmítají násilí jako prostředek řešení konfliktů a věří ve vítězství lásky nad zlem. Svými metodami a nenásilnými akcemi se aikido podstatně odlišuje od jiných bojových umění.
 
Podobně jako judo a karate-do je i aikido celosvětově rozšířeno, počty jeho cvičenců jsou však nižší zčásti proto, že jeho šíření začalo později, ale také proto, že aikido není soutěžním sportem. Zakladatel aikido, pan Morihei Ueshiba, byl proti sportovnímu chápání aikido, což zcela jasně vyjádřil často citovaným výrtokem: "Chci-li dokázat, že jsem lepší než ten druhý, není to opravdové bratrství mezi lidmi."