Styl Shotokan
 
Styl Shotokan je rozpoznatelný svými přímočarými údery, bloky a kopy z nízkých postojů. Nade vše klade důraz na správný postoj, správnou polohu kloubů a formalitu základních technik. Od karatisty, praktikující styl Shotokan, se očekává, že bude provádět přesně definované základní techniky a to i za nepříznivých podmínek. V Shotokanu není místo pro nedbalost. Základní techniky jsou definovány do posledního detailu a jejich správnému provádění je přiřazena nejvyšší priorita.
 

Pohled Shotokanu je takový, že čistota techniky je nejdůležitější. Myšlenka spočívá v tom, že jedna elegantní technika dokáže rychle a efektivně vyřídit protivníka. Taková schopnost je klíčová zejména v situaci boje s více soupeři, kdy nemusí být čas udeřit více než jeden úder na každého protivníka. Proto je v Shotokan karate každá technika rozvíjena do maxima na úkor učení složitějších způsobů obrany. Později, po letech tréninku, je možné komplikovanější techniky odhalovat v kata.

 

Při útoku se snaží karatista Shotokanu zasáhnout přímými údery a kopy a podmést kotníky ustupujícího oponenta, aby ho tak vyvedl z rovnováhy. Při obraně bojovník Shotokanu neustupuje. Může se odsunout krok stranou, aby se vyhnul útočníkovi, ale nejpoužívanější obranou je zaujmutí hlubokého postoje, blok dostatečně silný, aby poškodil útočící končetinu a následný útok tvrdým úderem. Přesto, že styl je jednoduchý, čitelný a postrádající širokou škálu pohybů, těch pár technik je zvládnuto na tak vysokou úroveň, že se stávají extrémně účinnými zbraněmi.

 

Od karatistů stylu Shotokan je vyžadováno studium mezi 15 a 26 různými kata v závislosti na tom, pod kterou větví Shotokanu studují.

 
Mimo Shotokan Ryu, má dnes karate spoustu již samostatných
stylů nebo směrů, zde jsou ty největší z nich:
 
Goju Ryu - zakladatel Chojun Miyagi
Kyokushinkai Ryu - zakladatel Masutatsu Oyama
Shito Ryu - zakladatel Kenwu Mabuni
Wado Ryu - zakladatel Hironori Otsuka
 
Stylů a směrů karate je v součastné době opravdu velmi mnoho a sepsat je všechny by dalo opravdu hodně práce.