Význam výrazu Oss
 

Nejdůležitějším prvkem etikety v karate je pozdrav, který se provádí v
Seiza-sed na patách, nebo v Musubi-Dachi - stoj spatný.

Pozdrav ve všech bojových uměních, tedy i v karate,hraje důležitou úlohu.
Pozdravem vzdáváme úctu lidem kolem nás. V Japonsku se
s pozdravem setkáváme na každém kroku.

Při úkloně ve stoje řekne Karate Ka slovo "Oss". Toto slovo je
mnohovýznamové. Oss je nejfrekventovanějším výrazem jak na
turnajích tak i v Dojo. Když vcházíte nebo opouštíte Dojo zdravíte
úklonou a slovem Oss, taktéž zdravíte svého partnera v kumite a tímto
způsobem také dáváte najevo, že chápete učitelovo vysvětlení
daného problému. Před započetím cvičení každé techniky Kihon
demonstrujete připravenost cvičit hlasitým "Oss". Pokud během
Kumite vás partner (nikoliv soupeř) zasáhne dobrou technikou,
tak zvoláním "Oss" oceníte jeho výkon. Pozdravem Oss a úklonou
na turnajích bojovníci vzdávají hold a respekt rozhodčímu, soupeři
a divákům a to před a po samotném zápase.

Dále zdravíme Senseie či instruktora pokud potřebujeme s ním hovořit
a to před oslovením i po ukončení rozhovoru a cvičence s vyšším
technickým stupněm. Každý Karate Ka musí zdravit toho, koho chce
oslovit. V Seiza zdravíme Senseie nebo instruktora. Průběh pozdravu
při zahájení a ukončení tréninku probíhá po nástupu na povel
tj. povelem Senseie: "Seiza!" Cvičenci se usadí vzpřímeně v Seiza,
aniž by se dotýkali země rukama a na povel "Mokuso!" zavřou oči
a uvolní se, včetně uvolnění myšlenek atd. Na povel "Mokuso Yame!"
cvičenci otevřou oči a po pozdravu prvního v řadě Senseiovi, se všichni
volným pohybem ukloní k zemi. Po té na povel Senseie cvičenec
povstane do Musubi-Dachi, provede Otagai-ni-rei.

Oss se tedy užívá v mnoha situacích, ale co vlastně samotné slovo Oss znamená?

Oss je zkrácená forma slov - Oshi ve významu "snaha" a Shinobu
ve významu "vytrvat". Jinak též trpělivost, odhodlanost a houževnatost.
Při každém vyslovení  Oss máme na paměti tyto tři zásady.

Karate trénink je velmi náročný. Trénujete a neustále sám sebe
pOssnujete až do fáze kdy si myslíte, ze jste dosáhl svého limitu. Potom
vás nejdříve staví vaše tělo ale mysl stále vaše tělo tlačí vpřed. Potom
i vaše mysl vzdává tento boj. Tehdy nastupuje váš bojový duch, který
vás drží ještě v boji. Snášíte bolest a setrváváte v boji. To je Oss.

Karate se neučí přes noc. Základní techniky se procvičují tisíckrát až
do okamžiku, kdy se techniky provádí instinktivně, nevědomím
myšlením.  Samozřejmě, že je poněkud frustrující provádět neustále
jeden a ten samí blok nebo úder. Zvláště není li na první pohled znát
nějaký pokrok. K překonání této frustrace vezmete na pomoc trpělivost
a houževnatost. To je Oss. Naprostá oddanost a víra potřebná k
„překonání skály“ která symbolizuje Karate je Oss. Jedno japonské
přísloví praví "Ishi no ue ni sannen." V překladu znamená "Tři roky
na skále". Toto rčení vyjadřuje potřebu vytrvat za všech okolností
a je patrně nejdůležitější filosofickou úvahou v Karate.

Karate je uměním nabízející mnoho věcí v celém časovém úseku jeho
praxe. Nakonec si každý uvědomí že existuje něco co překračuje
všechny techniky, kopy, údery, kata. Tím je duch bojovníka v srdci
a duši každého kdo cvičí vážně Karate. Učí ho odhodlaně čelit
problémům každodenního života. Budo-ka tak není vydán
na pospas všemožným nepřízním na cestě života. Síla charakteru se
zpevňuje a rozvíjí ve tvrdém tréninku.

Slovo Oss pochází ze slov Oshi shinobu, volně přeloženo "vytrvej
jakkoliv jsi pod tlakem". Vyjadřuje ochotu snášet nebo trpět nepřízeň
a vydržet jakýkoliv tlak na svou osobu. Jednoduché slovo také Oss
vystihuje velmi přesně meze kde se tzv. láme charakter. Ten kdo je
schopen demonstrovat spirit Oss v každém slově, myšlence a činu
může být považován za moudrého a odvážného.

Celý trénink v Dojo by se měl nést v duchu Oss.

Celý váš život se může nést v duchu Oss a může pak dojít naplnění.