Přehled používanách japonských pojmů v Shotokan karate a jejich význam
 
Vyložení dalších pojmů:
 
  Japonský výraz   Význam
       
  Budo - Bojová umění.
  Bunkai - Reálná demonstrace významu Kata pohybů s jedním, nebo více partnery.
  Dan - Mistrovský stupeň.
  Diae, Deai - Vlastním útokem předejít jinému útoku.
  Dojo - Místnost na cvičení, tělocvična.
  Do - Cesta.
  Hara, Tanden - Břicho, centrum energie.
  Hiki-Te - Stažení pěsti k boku.
  Hitokata Sannen - Jedna Kata za tři roky
  JKA - Japonská-Karate-Asociace.
  Karate - Cesta "prázdné" ruky.
  Karate-Do - KARA prázdný, dutý; TE ruka; DO cesta. (Prázdný, ev. dutý zde má filosofický význam ve smyslu "osvobození se od všech myšlenek, očistit ducha", tzn. "že jsem připraven rozpustit se v prázdnotě universa-vesmíru"). Na Okinawě pocházelo původní označení z čínského zavedeného bojového systému TO-DE ("z Číny pocházející techniky"), japonsky KARA-TE. Tento bojový systém se později nazýval také OKINAWA-TE. Mistr Gichin Funakoshi (1868-1957) změnil původní čínsky psaný znak, že se TO (symbol pro vše přicházející z Číny), nebo japonsky čtené KARA a změnil TO za nový znak, který se čte KU (vyslovuje se "KUH") rovná se nebe, nebo také KARA (to, ale s filosofickým významem "prázdný").
  Karate-Gi - Karate oblek.
  Obi - Pásek ke karate-gi.
  Karate-Ka - Lidé, provozující Karate.
  Ki - Vnitřní energie.
  Kiai - Nejvyšší bojové nasazení spojené s hlasitým výdechem a bojovým výkřikem.
  Kime - Kime je hlavní princip každé techniky v Karate. Kime znamená explozivní provedení techniky s maximální silou a v co nejkratší době jaká je jen možná. Cílem je, všechnu energii, kterou může tělo vydat, soustředit na jeden bod a vydat ji šokovým stylem. Kime se provádí při úderu, při srážení a kopu, ale také u obrany.
  Kime-Vaza - Protiútoky/kontr techniky jako "rozhodující technika" (při tom by měl být zvolený cíl bleskově zasažen s maximálním silovým nasazením).
  Kohai - Nižší stupeň žáka.
  Kogeki - Útok.
  Kotekitae - Cvičení na otužování úderových ploch předloktí. Provádí se partnerem ve dvojicích.
  Kuden - Ústní předávání znalostí karate z učitele na žáka.
  Kyu - Žákovský stupeň. (Zkušební řád na Kyu: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | )
  Sentei-Kata - Od zkoušeného, nebo účastníka závodu vybraná Kata z předem dané skupiny Kata (např. Heian l-5, Tekki 1, Bassai-Dai, Kanku-Dai, Jion, Empi, Hangetsu).
  Senpai - Vyšší stupeň žáka.
  Shitei-Kata - Povinná Kata.
  Sun-Dome - Znamená zastavení techniky těsně před cílem.
  Te - Ruka.
  Tori - Útok, útočník.
  Tokui-Kata - Volná Kata.
  Uke - Obrana, obránce.
  Embu-Sen - Linie pohybů v Kata, její půdorys.
  Waza - Technika.
  Dachi Waza - Technika postojů.
  Djochi Waza - Technika paží a rukou.
  Zuki Waza - Technika úderů.
  Uchi Waza - Technika seků.
  Uke Waza - Technika krytů.
  Sachi Waza - Technika bodnutí.
  Kashi Waza - Technika nohou.
  Geri Waza - Technika kopů.
  Harai Waza - Technika podmetení, podražení.
  Kawashi Waza - Technika úhybů.
  Nage Waza - Technika hodů.
  Tobi Waza - Technika ve výskoku.
  Odji Waza - Způsob reakce na útok.
  Djime Waza - Technika škrcení.
  Shikake Waza - Technika strategie vedení boje.
  Tameshi Wari - Přerážecí a drtící techniky.
 
Kyjov, 18.05.2015, Fiala Petr