Přehled používanách japonských pojmů v Shotokan karate a jejich význam
 
Kryty, bloky:
 
  Japonský výraz   Význam
       
  Age-Uke - Kryt horního pásma (Jodan) vnější stranou předloktí pokrčené paže vedený zdola nahoru, kryt chrání zepředu a shora hlavu.
  Awase-Uke - Kryt oběma rukama, přitisknutými předloktími k sobě. Paže jsou v konci před tělem se zavřenýma rukama dlaní směrem k tělu.
  Bo-Uke - Kryt oběma rukama proti tyči. Jedna ruka je před obličejem v pásmu Jodan vytočená dlaní vpřed, druhá je v pásmu Gedan vytočená dlaní nahoru.
  Zuki-Uke - Kryt pomocí úderu Oi-Zuki nebo Tetsui-Uchi.
  Cho-Uke - Kryt oběma rukama - dlaně jsou namířené proti útoku překřížené přes sebe v oblasti zápěstí.
  Chudan-Uke - Kryt na pásmo Chudan.
  Jodan-Uke - Kryt na pásmo Jodan. Někdy se název Jodan-Uke používá pro kryt Age-Uke.
  Joge-Uke - Kryt oběma rukama - jedna ruka provádí Uchi-Uke a druhá současně Gedan-Barai. Kryt se provádí především proti útoku oběma končetinami.
  Juji-Uke - Kryt vnějšími stranami předloktí překřížených propnutých paží s rukama v pěst, kryt chrání zepředu spodní část těla. Při použití Juji-Uke Jodan jsou většinou dlaně otevřené.
  Empi-Uke (Hiji-Uke) - Kryt loktem.
  Gedan Shuto-Barai - Kryt vnější stranou předloktí a malíkovou hranou otevřené ruky vedený shora dolů, kryt chrání zepředu nebo ze strany střední nebo spodní část těla.
  Gedan Uke   Kryt na pásmo Gedan (kryt proti útoku vedeném na spodní část těla nebo pod pás).
  Gedan-Barai - Kryt spodního pásma vnější stranou předloktí vedený shora dolů. Krycí ruka je v nápřahu pokrčená u ucha na opačné straně hlavy. Předloktí po dopadu na soupeřovu útočnou končetinu rotuje. Kryt chrání zepředu nebo ze strany střední nebo spodní část těla.
  Haishu-Uke - Kryt hřbetem otevřené ruky.
  Haito-Uke - Kryt pomocí úderové plochy Haito.
  Haiwan-Uke - Kryt vnější stranou předloktí pokrčené paže vedený do strany, kryt chrání ze na střední pásmo těla nebo hlavu.
  Harai-Otoshi-Uke - Kryt předloktím vedený shora dolů. Oproti Gedan-Barai se techniky v celém rozsahu provádí před tělem. Ruka je tedy v nápřahu pokrčená před tělem namířená zavřenou pěstí nahoru. Předloktí v průběhu techniky nerotuje.
  Hasami-Uke - Kryt oběma rukama nastavenýma před tělem vnější stranou předloktí k soupeři. Předloktí jsou přitisknutá k sobě v pásmu Chudan.
  Yama-Uke - Kryt oběma rukama - kryt se provádí shora dolů oběma lokty současně. Nápřah je jako v konci Age-Empi-Uchi, tzn. lokty směrem nahoru před sebe (odtud název krytu - Yama = hora). Kryt se provádí především proti chycení za oděv oběma rukama.
  Yoko-Uke - Kryt stranou (kryt proti útoku vedeném na obránce ze strany).
  Kake-Uke, Kake-Shuto-Uke - Hákový kryt podobný jako Uchi-Uke. Provádí se však otevřenou dlaní se zachycením soupeřovi ruky po dokončení krytu. Kake = zachycení.
  Kakuto-Uke   Kryt úderovou plochou Kakuto.
  Keito-Uke - Kryt úderovou plochou Keito vedený zdola nahoru, kryt chrání spodní a střední část těla.
  Mae-Ude-Hineri-Uke - Kryt otočením předloktí.
  Morote Mawashi-Uke - Kryt oběma rukama - jedna ruka provádí Harai-Otoshi-Uke otevřenou dlaní a druhá ruka Kake-Uke. Ruce provádí kryt současně po kruhu ve stejném směru na opačných koncích kruhu - dlaně jsou namířené vpřed. Kryt se provádí především proti útoku oběma rukama - kryt soupeři ruce zamotá do sebe a zatlačí k tělu.
  Morote Age-Uke - Kryt oběma rukama provedený vnější stranou předloktí pokrčené paže vedený zdola nahoru, kryt chrání zepředu a shora hlavu (ruce provádějí kryt současně a kříží se před tělem).
  Morote Empi-Uke - Kryt loktem provedený oběma rukama současně.
  Morote Gedan Shuto Barai - Kryt oběma rukama provedený vnější stranou předloktí a malíkovou hranou otevřené ruky vedený shora dolů, Kryt chrání zepředu nebo ze strany střední nebo spodní část těla (ruce se při provedení krytu kříží před tělem).
  Morote Gedan-Barai - Kryt oběma rukama provedený vnější stranou předloktí vedený shora dolů, kryt chrání zepředu nebo ze strany střední nebo spodní část těla (ruce provádějí kryt současně a při provedení krytu se kříží před tělem).
  Morote Haiwan-Uke - Kryt Haiwan-Uke provedený oběma rukama.
  Morote Kakiwake-Uke - Kryt vnějšími stranami předloktí vedený před sebou z opačné strany než je krycí ruka, kryt chrání střední část těla.
  Morote Keito-Uke - Kryt úderovou plochou Keito (palcová strana otevřené dlaně) oběma rukama provedený palcovými stranami otevřené dlaně vedený zdola nahoru, kryt chrání spodní a střední část těla.
  Morote Kubi Osae-Uke - Kryt oběma rukama, provedený vytrčením rukou vpřed směrem k soupeřově hlavě. techniky jsou tak odvedeny mimo tělo. Po krytu Morote Kubi Osae-Uke se většinou zachytává hlava s pokračujícím protiútokem na hlavu.
  Morote Osae-Uke - Kryt Osae-Uke provedený oběma rukama.
  Morote Otoshi-Uke - Kryt oběma rukama - Kryt je prováděn překříženými dlaněmi ze shora dolů. Provádí se především proti kopu na pásmo Chudan nebo Gedan
  Morote Sukui-Uke - Kryt oběma rukama - Kryt je prováděn překříženými dlaněmi od spodu přímo nahoru. Kryt se používá jako nadzdvižení soupeřovy nohy (Sukui = podebrání).
  Morote Shuto Kakiwake-Uke - Kryt vnějšími stranami předloktí s otevřenými dlaněmi vedený před sebou z opačné strany než je krycí ruka, kryt chrání střední část těla.
  Morote Shuto-Uke - Kryt malíkovou hranou otevřené ruky provedený oběma rukama současně.
  Morote Tate Shuto-Uke - Kryt malíkovou hranou otevřené ruky provedený oběma rukama současně na obě strany. Paže jsou v konci propnuté od těla ve výši ramen, ruce jsou hřbetní částí přitažené k předloktí nasměrované otevřenou dlaní od těla.
  Morote Teisho-Uke - Kryt spodní částí dlaně otevřených rukou provedený oběma rukama směrem od spodu nahoru. Ruce jsou v konci nasměrovány nahoru, přitisknuté malíkovou hranou k sobě.
  Morote Uchi-Uke - Kryt oběma rukama - jedna ruka provádí kryt Uchi-Uke, druhá zesiluje kryt tlakem pěstí do lokte krycí ruky. Kryt se používá především proti silnému útoku na Chudan, nebo k poražení soupeře.
  Morote Uke - Kryt provedený oběma rukama.
  Morote-Kake-Uke - Kryt Kake-Uke provedený oběma rukama najednou
  Morote Uchi-Kakiwake-Uke - Kryt Uchi-Uke provedený oběma rukama – kryt vnější stranou předloktí provedený s rotací oběma rukama z překřížení směrem ven. Ruce končí zavřenými dlaněmi k tělu ve výši ramen, lokty směřují k bokům.
  Nagashi Osae-Uke - Kryt vnitřní stranou předloktí vedený shora směrem dolů (pásmo Chudan). Paže je v konci krytu vodorovně před tělem otevřenou dlaní směrem k zemi.
  Nagashi-Uke - Plynulý kryt s odvedením útoku vnitřní stranou předloktí propnuté paže vedený ze stejné strany jako je krycí ruka. Nagashi = smetení. Při aplikaci Gedan je ruka zavřená v pěst, při aplikaci Jodan je ruka většinou otevřená. Kryt, který se v obou aplikacích nejčastěji užívá v zápase se soupeřem.
  Otoshi-Uke - Kryt předloktím pokrčené ruky vedený shora dolů. Kryt se používá proti útoku na Chudan.
  Soe-Uke - Kryt oběma rukama - jedna ruka provádí kryt Uchi-Uke, druhá je opřená otevřenou dlaní o zavřenou pěst druhé ruky. Kryt se provádí především proti silnému útoku na s Chudan.
  Sokumen Awase-Uke - Kryt oběma rukama hřbetní částí otevřené ruky. Kryt je veden do strany vedle těla ve výši Jodan. Ruce jsou v konci zkřížené v pravém úhlu a položené přes sebe.
  Soto-(Ude)-Uke - Kryt středního pásma vnitřní stranou předloktí pokrčené paže vedený před sebou ze stejné strany jako je krycí ruka, kryt chrání zepředu střední část těla.
  Sukui-Uke - Lopatkový kryt proti kopu se zachycením kopající nohy. Při krytu je většinou dlaň krycí ruky otevřená. Sukui = podebrat.
  Shuto Age-Uke - Kryt vnější stranou předloktí a malíkovou hranou otevřené dlaně pokrčené paže vedený zdola nahoru, kryt chrání zepředu a shora hlavu.
  Shuto Nagashi-Uke - Kryt vnitřní stranou předloktí propnuté paže s otevřenou dlaní vedený ze stejné strany jako je krycí ruka, kryt chrání zepředu střední nebo spodní část těla.
  Shuto-Uke - Kryt malíkovou hranou otevřené ruky pokrčené paže s propnutým zápěstím, kryt chrání ze předu nebo ze strany hlavu (Shuto-Uke Jodan), tělo (Shuto-Uke Chudan) i spodní část těla a nohy (Shuto-Uke Gedan).
  Tate Shuto-Uke - Kryt malíkovou hranou otevřené ruky propnuté paže s ohnutým zápěstím směrem nahoru, kryt chrání zepředu nebo ze strany střední část těla.
  Te Osae-Uke - Tlakový kryt celou otevřenou dlaní vedený shora dolů a zároveň ze strany. Kryt většinou odvádí přímý úder na Chudan mimo oblast těla.
  Teisho Age-Uke - Kryt úderovou plochou Teisho vedený směrem zdola nahoru.
  Teisho Hasami-Uke - Kryt oběma rukama pomocí Teisho s rukama u sebe s prsty obrácenými od sebe.
  Teisho Osae-Uke - Kryt úderovou plochou Teisho vedený před tělem směrem shora dolu. dlaň je v nápřahu směrem nahoru, v průběhu techniky rotuje a v konci je směrem dolů.
  Teisho Awase-Uke - Kryt oběma rukama - dlaně jsou namířené proti útoku stisknuté k sobě a namířené prsty od sebe. Kryt se používá především proti Kin-Geri.
  Teisho-Uke, Shotei-Uke - Kryt spodní částí dlaně otevřené ruky.
  Te-Kubi Kakiwake-Uke - Kryt hřbetní části otevřené ruky provedený rotací. V nápřahu je ruka dlaní k zemi, v konci krytu je ruka nasměrovaná otevřenou dlaní nahoru. Hřbetní část ruky je přitažená k předloktí.
  Tsukami-Uke - Kryt vytočenou dlaní před sebou směrem nahoru, loket krycí ruky směřuje do strany.
  Uchi-(Ude)-Uke - Kryt středního pásma vnější stranou předloktí pokrčené paže vedený před sebou z opačné strany než je krycí ruka, kryt chrání zepředu nebo ze strany hlavu (Uchi-Uke Jodan) nebo střední část těla (Uchi-Uke Chudan).
  Ura-Uke - Kryt vnější stranou předloktí a hřbetem zavřené pěsti. Kryt je veden obdobně jako Uchi-Uke.
  Ushiro Age-Uke - Kryt Age-Uke provedený vzad.
  Ushiro Uchi-Uke - Kryt vnější stranou předloktí s rotací směrem za sebe do výše Jodan. V konci je paže předloktím kolmo vzhůru, loket ve výši ramene, zavřená dlaň nasměrovaná k tělu. Kryt se provádí při nasměrování těla bokem směrem k soupeři.
  Ushiro Uke - Kryt vzad (kryt proti útoku vedeném na obránce zezadu).
 
Kyjov, 18.05.2015, Fiala Petr