Přehled používanách japonských pojmů v Shotokan karate a jejich význam
 
Postoje a pohyby v nich:
 
  Japonský výraz   Význam
       
  Chudan-Kamae - Odpovídá to bojovému postavení. Přední ruka kryje vnější stranu těla, která je připravena k úderu Kizami-Zuki. Zadní ruka kryje břicho a je připravena k úderu Gyaku-Zuki.
  Gedan-Kamae - Posun levou nohou vpřed do Zenkutsu-Dachi s Gedan-Barai.
  Gyaku-Hanmi - Obrácené šikmé postavení v Zenkutsu-Dachi, horní polovina těla je o 45 stupňů vytočena (např. levá noha vpřed a pravý bok vytočen vpřed).
  Hachiji-Dachi - Paty jsou v šíři ramen, špičky jsou vytočeny ven
  Hangetsu-Dachi - Postoj podobný Sanchin-Dachi, nebo také postoj půlměsíce. Chodidla jsou však od sebe vzdálená více od sebe ve směru vpřed.
  Hanmi - Šikmé postavení Zenkutsu-Dachi a horní polovina je o 45 stupňů natočena vpřed (např. levá noha vpřed a rovněž tak i levý bok)
  Heiko-Dachi - Stoj s mírně rozkročenýma nohama a chodidly namířenými vpřed, paty jsou v šíři ramen. Těžiště rovnoměrně rozloženo na obě chodidla. Do tohoto postoje se dostaneme z Musubi-Dachi roztažením pat o 45 stupňů.
  Heisoku-Dachi - Stoj s chodidly u sebe namířenými vpřed. Zavřené postavení nohou. Těžiště rovnoměrně rozloženo na obě chodidla.
  Kamae - Bojový postoj, uzpůsobený pro pohyb a techniky kumite. Pro optimální vedení boje by mělo být těžiště více na zadní noze, postoj by měl mít těžiště co nejníže a také dostatečnou délku i šířku. Pohyb v postoji i provedení techniky by mělo být vedeno pomocí pohybu boků.
  Kiba-Dachi - Postoj s rozkročenýma nohama - postoj pro pohyb do strany, také tzv. jezdecký postoj. Těžiště rovnoměrně rozloženo na obě chodidla, která míří vpřed. Do tohoto postoje se dostaneme z Uchi-Hachiji-Dachi roztažením špiček chodidel o 45 stupňů.
  Kokutsu-Dachi - Obranný postoj s těžištěm více na zadní noze ve směru techniky. Paty chodidel jsou za sebou ve směru postoje, přední chodidlo míří vpřed, špička zadního chodidla míří v pravém úhlu do strany.
  Kosa-Dachi - Postoj se zkříženýma nohama. Těžiště je 100 % na přední noze. Používá se pro útok směrem vpřed nebo pohyb do strany (například v Kiba-Dachi)
  Ma-ai - Korektní odstup.
  Musubi-Dachi - Pohotovostní postoj s patami u sebe a špičkami chodidel 45 stupňů do strany. Těžiště rovnoměrně rozloženo na obě chodidla. Do tohoto postoje se dostaneme z Heisoku-Dachi roztažením špiček chodidel.
  Neko-Ashi-Dachi - Postoj s těžištěm 100 % na zadní noze. Přední noha se dotýká podlahy pouze špičkou chodidla. Tzv. kočičí postoj.
  Renoji -Dachi - Postoj s chodidly ve tvaru "L"
  Ryo-Yoko-Gedan-Barai-Kamae - Oboustranné postavení s Gedan-Barai.
  Sabaki - Vyhnout se, úhyb
  Sanchin-Dachi - Postoj půlměsíce - podle postavení chodidel nebo též postoj přesýpacích hodin podle postavení nohou, které směřují koleny k sobě.
  Sochin-Dachi (Fudo-Dachi) - Lze ho charakterizovat jako Kiba-Dachi šikmo vpřed nebo Zenkutsu-Dachi se s otevřením zadního boku a pokrčením zadní nohy. Silový postoj.
  Soto-Hachiji-Dachi - Postoj s mírně rozkročenýma nohama a chodidly 45 stupňů do strany. Těžiště rovnoměrně rozloženo na obě chodidla. Do tohoto postoje se dostaneme z Heiko-Dachi roztažením špiček o 45 stupňů.
  Shiko-Dachi - Postoj s rozkročenýma nohama a špičky chodidel roztaženými 45 stupňů do strany. Těžiště rovnoměrně rozloženo na obě chodidla. Do tohoto postoje se dostaneme roztažením špiček chodidel o 45 stupňů.
  Shizentai - Volný, přirozený postoj. Není bojovým postojem a používá se většinou k popisu překroků do jiných postojů.
  Shuto-Kamae - Postoj Kokutsu-Dachi se Shuto-Uke.
  Suri-Ashi - Šoupavý posun vpřed, nebo vzad, kdy při přitažení se nohy dotýkají.
  Tai-Sabaki -

Vyhnutí se útoku s rotací těla odsunem zadní nohy do strany, kdy středová osa otáčení prochází chodidlem přední nohy

  Teiji-Dachi - Postoj s chodidly ve tvaru "T".
  Uchi-Hachiji-Dachi - Postoj s rozkročenýma nohama a patami 45 stupňů do strany. Těžiště rovnoměrně rozloženo na obě chodidla. Do tohoto postoje se dostaneme ze Soto-Hachiji-Dachi roztažením pat o 90 stupňů.
  Yori-Ashi - Posun oběma nohama současně vpřed, vzad nebo stranou.
  Zanshin - Kontrolovaný poslední postoj po technice.
  Zenkutsu-Dachi - Útočný postoj s těžištěm více na přední noze ve směru techniky. Šířka postoje je na šířku boků, chodidla šikmo vpřed.
 
Kyjov, 18.05.2015, Fiala Petr