Přehled používanách japonských pojmů v Shotokan karate a jejich význam
 
Údery, seky a bodnutí:
 
  Japonský výraz   Význam
       
  Age-Zuki - Úder zavřenou pěstí úderovou plochou Seiken vedený zespodu nahoru (takzvaný zvedák) - ruka je v konci pokrčená dlaní k tělu. Dále úder hřbetem zavřené pěsti vedený ze spodu na soupeřovu bradu (Kata Empi).
  Age-Empi-Uchi - Úder loktem ze spodu na bradu soupeře.
  Choku-Zuki - Přímý úder z postoje Heiko-Dachi zavřenou pěstí úderovou plochou Seiken směrem vpřed s úplnou rotací předloktí - úder vychází z Hiki-Te (zavřená pěst u boku dlaní nahoru) - v konci úderu je ruka téměř natažená vpřed dlaní dolu.
  Chudan Zuki - Úder na pásmo Chudan.
  Jodan Zuki - Úder na pásmo Jodan.
  Empi-Uchi - Sek loktem.
  Furi-Uchi - Technika obdobná Uraken - úder začíná u pasu na stejné straně jako úderová ruka a v konci techniky je pěst obrácená palcovou stranou dolů.
  Gamen-Shuto-Uchi - Sek úderovou plochou Shuto vedený od ucha na straně ruky, kterou techniku vedeme. Dlaň je v nápřahu namířená vpřed, loket do strany. V průběhu seku rotujeme zápěstím o 180 stupňů - ruka je v konci seku propnutá dlaní nahoru.
  Gedan Zuki - Úder na pásmo Gedan.
  Gedan Uchi-Barai   Sek malíkovou hranou zavřené ruky v pásmu Gedan. Sek je prováděn propnutou paží po kruhovém pohybu před tělem.
  Gyaku-Zuki - Přímý úder nesouhlasnou rukou proti postoji (levý postoj a úder pravou rukou a opačně) se zavřenou pěstí a úderovou plochou Seiken směrem dopředu.
  Haishu-Uchi - Sek úderovou plochou Haishu.
  Haito-Uchi - Sek úderovou plochou Haito.
  Hasami-Zuki - Dvojitý obloukový úder klouby hřbetu pěstí vedený oběma rukama před sebe, přičemž úderové plochy dopadají na soupeře ze strany.
  Heiko-Zuki - Dvojitý přímý úder směrem dopředu oběma rukama najednou v poloze vodorovně vedle sebe a dlaněmi dolů.
  Hiraken-Zuki - Úder plochou Hiraken.
  Ippon Nukite - Bodnutí špičkou ukazováku (úderová plocha Ippon Nukite)
  Ippon-ken-Zuki - Úder plochou Ippon-ken.
  Yama-Zuki - Dvojitý přímý úder klouby pěstí na střední a horní pásmo soupeře prováděný oběma rukama najednou dlaněmi k sobě. Název úderu odvozen od pozice lokte horní úderové plochy, který je nasměrován nahoru (Yama = hora).
  Yoko Zuki - Úder do strany.
  Yoko Tetsui-Uchi - Sek úderovou plochou Tetsui provedený do strany vedle těla.
  Yoko-Empi-Uchi - Úder loktem do strany.
  Kagi-Zuki - Obloukový, hákový úder zavřenou pěstí úderovou plochou Seiken vedený před sebe ze strany, přičemž paže je v konci úderu pokrčená.
  Kakuto-Uchi - Sek úderovou plochou Kakuto .
  Keito-Uchi - Sek úderovou plochou Keito.
  Kizami-Zuki - Přímý úder zavřenou pěstí úderovou plochou Seiken směrem dopředu s vytočením ramene a boku do směru úderu a s vykročením nohy na stejné straně jako je vedený úder.
  Mae-Empi-Uchi - Obloukový úder loktem vedený před sebe.
  Mawashi-Zuki - Úder vedený po oblouku vpřed. Úder dopadá úderovou plochou Seiken na soupeře ze strany (takzvaný hák)
  Mawashi-Empi-Uchi - Obloukový úder loktem vedený před sebe ze strany.
  Morote Ippon Nukite - Úder propnutým prstem (ukazovákem) provedený oběma rukama současně.
  Morote Yoko-Zuki - Dvojitý úder stranou. Ruce provádějí úder současně.
  Morote Mawashi-Zuki - Úder oběma rukama, pohyb je ekvivalentní jako u Morote Mawashi-Uke.
  Morote Tate-Zuki - Úder směrem vpřed provedený oběma rukama současně. Úderovou plochou je Seiken. Paže provádějí při úderu poloviční rotaci.
  Morote Tetsui-Uchi - Sek úderovou plochou Tetsui provedený oběma rukama současně.
  Morote Ura-Zuki - Úder Ura-Zuki provedený oběma rukama současně. Technika se provádí směrem vpřed bez rotace předloktí - ruce končí pokrčené přibližně lokty u těla.
  Morote-Zuki - Úder oběma rukama najednou.
  Nakadaka Ipponken Nukite - Úder otevřenou dlaní úderovou plochou Nukite.
  Nakadaka Ipponken-Zuki - Úder plochou Nakadaka-Ippon-ken.
  Nihon Nukite - Bodnutí špičkami prstů ukazováku a prostředníku. Úderová plocha Nihon Nukite.
  Nukite, Yonhon-Nukite  

Úder otevřenou dlaní úderovou plochou Nukite - bodnutí (Sachi-Waza) špičkami prstů otevřené ruky (Yonhon Nukite - bodnutí všemi prsty kromě palce)

  Oi-Zuki - Přímý úder zavřenou pěstí úderovou plochou Seiken vpřed s vykročením nohy na stejné straně.
  Otoshi-Zuki - Úder vedený shora dolů.
  Otoshi-Empi-Uchi - Úder loktem shora dolů.
  Otoshi-Shuto-Uchi - Sek úderovou plochou Shuto vedený shora dolů.
  Ren-Zuki - Dvojitý úder klouby pěsti směrem dopředu s vystřídáním rukou.
  Sanbon-Zuki - Trojitý úder klouby pěsti s vystřídáním rukou směrem dopředu na hlavu a střední část těla (1x Jodan, 2x Chudan, nebo 3x Chudan)
  Say-Uraken-Uchi - Technika Uraken vedená z vrchu dolů.
  Seirjuto-Uchi - Sek úderovou plochou Seirjuto.
  Shita-Zuki - Přímý úder zavřenou pěstí úderovou plochou Seiken směrem vpřed bez rotace předloktí - úder vychází z Hiki-Te - v konci úderu je ruka pokrčená směrem vpřed (loket je u těla) dlaní nahoru. Název se používá ve stylu Goju-Ryu.
  Shomen-Uraken-Uchi - Technika Uraken vedená směrem vpřed. Ruka v nápřahu je pokrčená dlaní k sobě a s loktem k zemi.
  Shuto-Uchi - Sek úderovou plochou Shuto.
  Tate Shuto-Uchi - Sek provedený malíkovou hranou otevřené ruky, ohnuté v zápěstí hřbetní částí směrem k předloktí. Sek je proveden od těla obloukovou drahou do propnuté paže.
  Tate Uraken-Uchi - Úder provedený švihově úderovou plochou Seiken (jeho hřbetní částí). Úder na soupeře dopadá v pokrčené fázi paže, která se po úderu ihned stahuje zpět (v konci úderu není paže propnutá).
  Tate-Zuki - Přímý úder zavřenou pěstí úderovou plochou Seiken směrem vpřed poloviční rotací předloktí - úder vychází z Hiki-Te - v konci úderu je ruka mírně pokrčená směrem vpřed (loket je přibližně na pěst od těla) dlaní do strany.
  Teisho-Zuki - Přímý úder vpřed plochou Teisho.
  Teisho-Uchi   Obloukový sek úderovou plochou Teisho. Nápřah techniky je většinou u ramene úderové ruky. Technika dopadá na soupeře ze strany - dráha obdobná jako u Gamen-Shuto-Uchi.
  Tetsui Hasami-Uchi - Sek oběma rukama úderovou plochou Tetsui. Sek dopadá na soupeře po oblouku ze stran. Ruce jsou v konci techniky obráceny dlaněmi nahoru. Technika se používá na pásmo Chudan dna žebra nebo Jodan na spánky soupeře.
  Tetsui-Uchi, Kencui-Uchi - Sek úderovou plochou Tetsui. Také tzv. kladivový úder, nebo kladivo.
  Ura-Zuki - Přímý hákový úder zavřenou pěstí úderovou plochou Seiken směrem vpřed bez rotace předloktí - úder vychází z Hiki-Te - v konci úderu je ruka pokrčená směrem vpřed (loket je u těla) dlaní nahoru. Nápřah může začínat také od hlavy. Také tzv. zvedák.
  Uraken-Uchi, Uraken - Obloukový sek hřbetem zavřené ruky s uvolněným zápěstím.
  Ushiro-Zuki - Úder provedený vzad.
  Ushiro-Empi-Uchi - Obloukový úder loktem vzad.
  Yokomen-Shuto-Uchi - Sek úderovou plochou Shuto vedený od ramene druhé ruky. Ruka je na konci propnutá dlaní dolů.
  Yokomen-Uraken-Uchi - Technika Uraken, která dopadá na soupeře ze strany. Ruka v nápřahu je pokrčená dlaní k sobě loktem do strany.
  Zuki - Úder pěstí.
 
Kyjov, 18.05.2015, Fiala Petr