Co to je Karate-Do?
 

Karate je bojový systém užívající ruce, nohy, hlavu, kolena a lokty jako zbraně. Bylo vyvinuto na ostrově Okinawa a na počátku 20. století přeneseno do Japonska mistrem Gichinem Funakoshim.

Je to vysoce efektivní bojové umění s důrazem na maximální účinnost způsobenou každým úderem za využití veškeré možné fyzické i mentální energie s cílem posunout možnosti cvičence.
Cvičením karate jsou osvojovány techniky sebeobrany, při kterých nejsou potřeba žádné jiné zbraně, než ruce, nohy a ostatní části těla.
 
Slovo KARATE je tvořeno dvěma znaky.

První je KARA (prázdný) a druhý TE (ruka).
 
První znak je nejméně konkrétní a nejvíce otevřený. Dále slovy mistra Funakoshiho:
 
Jako lesklý povrch zrcadla odráží bez zkreslení vše, co je před ním, a jako se tichým údolím nese i slabý zvuk, tak musí žák karate vyprázdnit ze své mysli sobectví a zlé myšlenky, protože jedině s čistou myslí a vědomím, může porozumět tomu, co v karate dostává. Toto je další význam KARA v KARATE.
 

Mistr Funakoshi, ovlivněn tradičními japonskými bojovými uměními jako Kyudo, Kendo a Judo, modifikoval Karate, které mohlo být do té doby nazýváno Karate-Jutsu, v umění boje a zdůraznil filozofický aspekt. Tímto způsobem vše, co bylo učeno, mohlo být určující pro každodenní život studenta. Proto je Karate životní cestou - KARATE-DO (DO znamená cesta). Gichin Funakoshi tímto zkombinoval techniky Karate s tradičním BUDO, zařazením podstaty BUDO do srdce Karate.

 

Další význam, který slovu KARA vtisknul tento mistr, je být vždy vnitřně skromný a navenek laskavý, což vyjadřuje vnitřní absenci egoismu. A nakonec mluví mistr o prázdnotě jako základní formě vesmíru (KARA, KU):

 
A tak je prázdnota sama formou. KARA v KARATE-DO má tento význam.
 

Po tom, co bylo řečeno je jasné, že KARATE-DO je mnohem více než pouhými technikami sebeobrany. Taková definice je na hony vzdálena skutečné podstatě KARATE-DO jako filosofie, která usiluje o rozvoj vnitřních kvalit člověka a hledá dokonalost charakteru v namáhavém tréninku bojových umění.

 
 
Skutečné Karate je takové, které je v běžném životě v mysli a těle člověka
trénováno a rozvíjeno v duchu pokory, a které je v kritické chvíli
použito zcela v zájmu spravedlnosti.
 
Gichin Funakoshi